Archiwa tagu: złota biżuteria

Pallad

Bi?uteria z bia?ego z?ota mo?e u niektórych osób wywo?ywa? reakcje alergiczne. Wynika to z faktu, i? wi?kszo?? bi?uterii z bia?ego z?ota jest wytwarzana przy u?yciu stopów zawieraj?cych nikiel jako ?rodek wybielaj?cy, a odsetek populacji jest uczulony na nikiel. W przypadku tych osób kontakt z niklem mo?e sprawia? problemy dermatologiczne, od ?agodnej wysypki skórnej po powa?ne… Czytaj dalej »