Posted in Prawo

Przelew wierzytelności

Efektem zawarcia umowy przelewu jest zmiana (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja tego typu, zwana również nie z rzadka potocznie…

Więcej ... Przelew wierzytelności