Posted in Prawo

Wybór właściwego prawnika

W?a?ciwy prawnik dla Ciebie

Więcej ... Wybór właściwego prawnika
Posted in Prawo

Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego

Podtrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z zasadniczych warunkówefektywnego działania wszelkiego państwa. Służby mundurowe, a więc też policja pełnią w owym procesie olbrzymią rolę….

Więcej ... Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego
Posted in Prawo

Przelew wierzytelności

Efektem zawarcia umowy przelewu jest zmiana (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Tranzakcja tego typu, zwana również nie z rzadka potocznie…

Więcej ... Przelew wierzytelności