Archiwum dnia: 7 marca, 2021

Sieć

Jak wszyscy wiemy, INTERNET to najnowocze?niejszy sposób komunikowania si? z lud?mi na ca?ym ?wiecie. INTERNET zacz?? dzia?a? w latach 60-tych XX wieku. W ten sposób pojedynczy sygna? mo?e zosta? wys?any do wielu u?ytkowników. Niektórzy ludzie wyrzucili staromodny sposób wysy?ania maili. Przewa?nie teraz u?ywa E-MAIL do wysy?ania poczty do dalekich cz??ci kraju lub polecania jej do… Czytaj dalej »