Laserowe leczenie chrapania

przez | 1 lutego, 2020

Jedna z metod leczenia chrapania jest zabieg z zastosowaniem lasera. Jest on bezbolesny, wi?c nie wymaga podania znieczulenia. Co wa?ne, zabieg nie powoduje ?adnych skutków ubocznych.

Na?wietleniu poddawane s?:
• podniebienie mi?kkie
• j?zyczek
• ?uki podniebienne
• boczne powierzchnie nasady j?zyka
Specjali?ci zalecaj? wykonanie serii zabiegów (trzy) w okre?lonych odleg?o?ciach czasowych (15 i 45 dzie? od pierwszego dnia zabiegowego)
Dodatkow? zalet? tej metody jest to, ?e pacjent nie wymaga ?adnej rekonwalescencji i bezpo?rednio po zabiegu mo?e powróci? do swoich codziennych czynno?ci.

https://chrapaniustop.pl/leki-na-chrapanie-ranking/